O Bön buddhismu

 

Bön je nejstarší tibetská tradice. Zahrnuje nauky a cvičení, které je možné použít ve všech oblastech našeho života, včetně vztahů k základním kvalitám lidské přirozenosti, etickému a morálnímu chování, rozvoji lásky, soucitu, radosti a duševní vyrovnanosti a take nejvyšší učení “velké dokonalosti,” dzogčhen.MenriMonastery

Podle tradice kořeny Bönu sahají do období mnoha tisíc let před narozením budhy Šakjamuniho, kdy přišel na tento svět budha Tönpa Šenrab Miwočhe, který vyložil své učení v zemi Olmo Lungring. “Ol” symbolizuje nezrozené, “mo” nezmenšující se, “lung” jsou prorocká slova Tönpy Šenraba a “ring” znamená jeho nekonečný soucit. Někteří novodobí učenci určili polohu Olmo Lungringu do oblasti Žang Žungu, země, která obklopuje horu Kailáš v západním Tibetu, a je považována za kolébku tibetské kultury.

Říká se, že Tönpa Šenrab předával nauku Bön ve třech po sobě jdoucích cyklech. Nejdříve učil “9 cest Bönu”, potom “4 brány Bönu a pátou, nazvanou Poklady”, a konečně odhalil “Vnější, vnitřní a tajné instrukce”. V závěrečném cyklu nauky je vnějším cyklem cesta odříkání, neboli nauka súter, vnitřní cyklus je cesta transformace, neboli tantrická nauka a tajný cyklus je cesta samoosvobozování, nauka dzogčhenu. Členění na sútry, tantry a dzogčhen je též možné najít v tibetském budhismu školy Ňingma.

Studenti Bönu mohou obdržet ústní pokyny a transmise od učitelů v nepřerušené linii z dávných časů až do současnosti. Taktéž se podařilo zachánit mnoho vzácných duchovních textů. Přesto, že se současný Bön v mnoha ohledech podobá tibetskému budhismu, uchovává si bohatost a nádech svých před-budhistických kořenů.TritenNorbutse

V nedávné minulosti bylo pradávné učení Bönu nabídnuto jen několika málo studentům v každé generaci. V současné době mají západní studenti to štěstí, že na západ přijíždějí lamové Bönu vyučovat praxi této bohaté duchovní tradice.

Nekonečným úsilím Jeho Svatosti Lungtok Tönpä Ňimy Rinpoche, 33. opata kláštera Menri a Yongdzina Tenzina Namdak Rinpočeho, nejstaršího učitele bönistické tradice, byly mimo Tibet postaveny dva nové kláštery. Klášter Tashi Menri Ling, který byl dříve postaven v Tibetu v roce 1405, byl znovu založen v Dolanží, v Indii, klášter Tritsen Norbutse, který byl původně postaven v Tibetu ve 14. století, byl obnoven v Kathmandú v Nepálu.

V obou klášterech jsou školy, které mají oprávnění udělit titul geše (doktor). Klášter Menri má také základní školu od 8 let a sirotčinec pro vice než 150 chlapců a dívek. Oba kláštery jsou zdrojem moderní bönistické kultury, poskytují stipendium a představují soucit v praxi.